Tarieven

Tarieven 2023 exclusief 21% BTW

ADVIES EN BOEKHOUDING

Force Finance Administratie & Belastingen

Fiscaal Juridisch advies door Register Belastingadviseur
p/u €
134,00
Jaarrekeningen, belastingaangiften, controle boekhouding, etc.
p/u €
96,00
Boekhouding inboeken, facturatie, betalingsvoorstellen
p/u €
58,00

LOONADMINISTRATIE

Force Finance Administratie & Belastingen

Inrichten nieuwe Loonadministratie per LH-nr (éénmalig)
96,00
Aanmelding voor Loonheffingen of Werknemersverz. (éénmalig)
32,00
Invoer per nieuw/verlengd/gewijzigd Dienstverband(=dvb)
16,00
Verwerking Loontijdvak en Aangifte Loonheffingen
9,60
Kosten per Loonstrook of Jaaropgave per werknemer
9,60
Externe invoer mutaties Verzekeringen/Regelingen per dvb per jaar
16,00
NUL-aangifte Loonheffingen per Loontijdvak bij NUL lopende dvb
9,60
Advies en extra werkzaamheden (incidenteel)
p/u €
96,00

OVERIG

Force Finance Administratie & Belastingen

Online toegang tot de administratie, rapportages etc.
p/mnd €
38,00
Online facturen inscannen, boeken en fiatteren
p/mnd €
15,00
Kosten per toegangsmogelijkheid voor 1 persoon

De tarieven worden jaarlijks per 01 januari aangepast naar aanleiding van minimaal doch niet uitsluitend het door het CBS gepubliceerde indexcijfer CAO-loonkosten per uur voor zakelijke dienstverlening.

Werkzaamheden

We geven advies en ondersteuning tot aan het verzorgen van de volledige administratie.

ADVIES & BOEKHOUDING

· Fiscaal Juridisch advies
· Advies van Register Belastingadviseur
· Administratieve organisatie
· Jaarrekeningen
· Boekhouding/Controle/Belastingaangiften
· Facturatie en Betalingsvoorstellen

LOONADMINISTRATIE

· Richtinggevend advies
· Loonadministratie
· Loonstroken en Jaaropgaven
· Periodieke aangiften en meldingen