Tarieven

Tarieven 2022 exclusief 21% BTW

ADVIES EN BOEKHOUDING

Force Finance Administratie & Belastingen

Fiscaal Juridisch advies door Register Belastingadviseur
p/u €
125,00
Jaarrekeningen, belastingaangiften, controle boekhouding, etc.
p/u €
89,25
Boekhouding inboeken, facturatie, betalingsvoorstellen
p/u €
53,50

LOONADMINISTRATIE

Force Finance Administratie & Belastingen

Inrichten nieuwe Loonadministratie per LH-nr (éénmalig)
89,25
Aanmelding voor Loonheffingen of Werknemersverz. (éénmalig)
29,75
Invoer per nieuw/verlengd/gewijzigd Dienstverband(=dvb)
14,90
Verwerking Loontijdvak en Aangifte Loonheffingen
8,95
Kosten per Loonstrook of Jaaropgave per werknemer
8,95
Externe invoer mutaties Verzekeringen/Regelingen per dvb per jaar
14,90
NUL-aangifte Loonheffingen per Loontijdvak bij NUL lopende dvb
8,95
Advies en extra werkzaamheden (incidenteel)
p/u €
89,25

OVERIG

Force Finance Administratie & Belastingen

Online toegang tot de administratie, rapportages etc.
p/mnd €
35,00
Online facturen inscannen, boeken en fiatteren
p/mnd €
12,75
Kosten per toegangsmogelijkheid voor 1 persoon

De tarieven worden jaarlijks per 01 januari aangepast naar aanleiding van minimaal doch niet uitsluitend het door het CBS gepubliceerde indexcijfer CAO-loonkosten per uur voor zakelijke dienstverlening.

Werkzaamheden

We geven advies en ondersteuning tot aan het verzorgen van de volledige administratie.

ADVIES & BOEKHOUDING

· Fiscaal Juridisch advies
· Advies van Register Belastingadviseur
· Administratieve organisatie
· Jaarrekeningen
· Boekhouding/Controle/Belastingaangiften
· Facturatie en Betalingsvoorstellen

LOONADMINISTRATIE

· Richtinggevend advies
· Loonadministratie
· Loonstroken en Jaaropgaven
· Periodieke aangiften en meldingen