Tarieven

Tarieven 2024 exclusief 21% BTW

ADVIES EN BOEKHOUDING

Force Finance Administratie & Belastingen

Fiscaal Juridisch advies door Register Belastingadviseur
p/u €
139,00
Jaarrekeningen, belastingaangiften, controle boekhouding, etc.
p/u €
99,00
Boekhouding inboeken, facturatie, betalingsvoorstellen
p/u €
60,00

LOONADMINISTRATIE

Force Finance Administratie & Belastingen

Inrichten nieuwe Loonadministratie per LH-nr (éénmalig)
99,00
Aanmelding voor Loonheffingen of Werknemersverz. (éénmalig)
33,00
Invoer per nieuw/verlengd/gewijzigd Dienstverband(=dvb)
16,50
Verwerking Loontijdvak en Aangifte Loonheffingen
9,90
Kosten per Loonstrook of Jaaropgave per werknemer
9,90
Externe invoer mutaties Verzekeringen/Regelingen per dvb per jaar
16,50
NUL-aangifte Loonheffingen per Loontijdvak bij NUL lopende dvb
9,90
Advies en extra werkzaamheden (incidenteel)
p/u €
99,00

OVERIG

Force Finance Administratie & Belastingen

Online facturen inscannen, boeken, fiatteren, andere online toegang
p/mnd €
25,00
Kosten per toegangsmogelijkheid voor 1 persoon

De tarieven worden jaarlijks per 01 januari aangepast op basis van de ontwikkeling van (doorgaans doch niet uitsluitend) het indexcijfer Consumentenprijzen (CPI) over het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.

Werkzaamheden

We geven advies en ondersteuning tot aan het verzorgen van de volledige administratie.

ADVIES & BOEKHOUDING

· Fiscaal Juridisch advies
· Advies van Register Belastingadviseur
· Administratieve organisatie
· Jaarrekeningen
· Boekhouding/Controle/Belastingaangiften
· Facturatie en Betalingsvoorstellen

LOONADMINISTRATIE

· Richtinggevend advies
· Loonadministratie
· Loonstroken en Jaaropgaven
· Periodieke aangiften en meldingen