DISCLAIMER

Force Finance is een gezamenlijke handelsnaam van gelieerde bedrijven en haar leden/ondernemers. De officiële namen en inschrijvingen van de bedrijven zijn als volgt:

Force Finance Holding B.V.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24428601

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen U.A.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24462458

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Inhoud

De door Force Finance op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, fiscaal of juridisch advies of financiële dienst. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.